top of page
Macrotherm primer

Macrotherm primer

MARCOTHERM PRIMER – ūdensšķīstošais gruntējums ar augstu ieklaušanās pakāpi, rekomendējama impregnēšanai un iekšēju un ārēju minerālu virsmu nocietinājumam. Polimeru smalkās daļiņas tai sastāvā piešķir paaugstināto iekļūstošo spēju, garantējot sienu piestiprināšanu, kuras spēcīgi drūp un agrāk apkrāsotu. MARCOTHERM PRIMER uzlabo saāķēšanos un izlīdzina pārņemošo bāzes spēju, radot ideālu pakrūti krāsai, kura ir saliekama virs tās, un izolējot to no sārmainas vides, kas piemīt cementa un tamlīdzīgām bāzēm. MARCOTHERM PRIMER var nokrāsot ar tintometru, sakarā ar ko tas ir īpaši rekomendējams pakrūtes kvalitātē liela resnuma plastiskiem segumiem.

 

  • TECHNICAL DATA SHEET
  • SAFETY DATA SHEET
  • ENVIRONMENTAL DATA SHEET
  • BROCHURE
bottom of page